Místní knihovna v Mirošově


O knihovně

Otvírací doba

Sobota:
zimní čas: od 16:00 do 17:00 hod.
letní čas: od 17:00 do 18:00 hod

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.


Služby:
Půjčování knih je zdarma. Internet se nachází k místnosti knihovny.

Knihovní řád

Kontakt:
Knihovnice: Marie Bartošová
tel.: 566 673 008 (Obecní úřad)

Adresa:
Místní knihovna v Mirošově,
Mirošov 27, 592 55 Bobrová

Zřizovatel:
Obec Mirošov
Mirošov 27, 592 55 Bobrová

Statistika pro rok 2019
- 1018 knih ve vlastním fondu
- 25 registrovaných čtenářů (ze 134 obyvatel obce)